”Det finns en storslagenhet i denna syn på hur livet, med dess många olika krafter, ursprungligen blåstes in i ett litet fåtal former, kanske i bara en enda; och hur det, medan denna vår planet fortsatte sitt kretslopp i enlighet med gravitationens fasta lagar, ur en så enkel början utvecklats och utvecklas vidare mot otaliga former av den yttersta och underbaraste skönhet.

Charles Darwin (1809–1882)


Granskning av Genesis.nu

Här har jag försökt att ge vetenskapliga svar på de vilseledande och felaktiga påståenden som Genesis.nu sprider på sin FAQ-sida (+ några andra kreationistiska hemsidor). Genesis.nu försöker hävda att kreationismen är ett seriöst och likvärdigt alternativ till den etablerade evolutionsinriktade biologin. Så är inte fallet! Notera dock att den vetenskapliga världsbilden hela tiden förbättras och förfinas allteftersom vår kunskap ökar. Detta innebär att de vetenskapliga tolkningarna kan komma att ändras. Följande personer/hemsidor har varit till mycket stor hjälp:
Big Bang och universums ålder

Intelligent design (ID)

Jordens ålder

Livets uppkomst

Makroevolution

Molekylärbiologi

Paleoantropologi

Syndafloden (under konstruktion)

Vetenskapsteori

Mats Björklund (professor i zooekologi)

En omöjlig logik


Lars Johan Erkell (lektor i zoofysiologi)

Granskning av Intelligent skapelsetro

Information om boken från Gardeborn.se: ”Boken Intelligent skapelsetro ger en grundläggande beskrivning av biblisk skapelse och intelligent design. Den utmanar evolutionsläran inom många vetenskapsdiscipliner som astronomi, geologi, paleontologi (fossil) och molekylärbiologi. Boken är på 320 sidor och rikt illustrerad i färg.”

1. Vetenskap och religion

2. ”Evolutionism” och ”naturalism”

3. Evolution – teori, filosofi eller faktum?

4. Evolutionsteorin – en tro?

5. Evolutionsteorin och moralen

6. Intelligent design

7. Icke-reducerbar komplexitet (I)

8. Icke-reducerbar komplexitet (II)

9. Finkalibrerade naturkonstanter

10. Människocentrerade egenskaper

11. Skönhet

12. Information

13. Sannolikhet

14. Livets träd (I)

15. Livets träd (II)

16. Fossila mellanformer

17. Archaeopteryx

18. Ichthyostega

19. Kambriska explosionen (I)

20. Kambriska explosionen (II)

21. Punkterad jämvikt

22. Rudimentära organ

23. Naturlig selektion

24. Redundans, robusthet och självorganisation

25. Mikro- och makroevolution

26. Icke-kodande DNA

27. Multifunktionellt DNA

28. Degenerar DNA

29. Positiva mutationer

30. Människans evolution (I)

31. Människans evolution (II)

32. Kreationismen och vetenskapen


Gransking av Illusionen om evolutionen

Information om artikeln från Gardeborn.se: ”Oavsett vad vi hittar i naturen så har evolutionsläran en förklaring till det. Den är därför omöjlig att motbevisa och således inte vetenskaplig.”

1. Evolutionsteorins struktur

2. Prediktioner

3. Är evolutionsteorin falsifierbar?

4. Naturligt urval

5. Fitness

6. Evolutionsteorin som konspiration


Tio frågor till kreationister

1. Vilka är de skapade slagen?

2. Vad förhindrar makroevolution?

3. Vad är skillnaden mellan schimpanser och människor?

4. Var finns alla felplacerade fossil?

5. Varför använde Skaparen inte perfekta konstruktioner?

6. Hur kan man spåra design?

7. Varför uppvisar forskare selektiv inkompetens?

8. Vilka är evolutionsteorins ”brister”?

9. Varför kan bara religiösa se evolutionsteorins ”brister”?

10. Varför finns det ingen vetenskap på biblisk grund?

Granskning av ID

1. Intelligent design – om teorin som inte finns

2. Fallet Darwin

3. Intelligent design fick sin dom

4. Har ENCODE-projektet skrotat ”skräp-DNA”?

5. ENCODE – en gång till

6. Om design och molekylära maskiner

7. Biologisk information – vad är det?

8. Information och funktion

9. Om evolutionära nyheter

10. Kan proteiner evolvera nya funktioner? (I)

11. Kan proteiner evolvera nya funktioner? (II)

12. Metodologisk naturalism – sekulariseringens huvudverktyg?

13. Min diskussion med Göran Schmidt (I)

Om socialdarwinism, rashygien etc.

1. Darwin och människovärdet

2. Evolutionsteori eller kreationism i skolan?

3. Gud och evolutionsteorin


Åke Johansson (doktor i geologi)

Granskning av Vårt ursprung?

Information om boken från matsmolen.se: ”Om universums, jordens och livets uppkomst samt historia av Mats Molén. Såld i 15 300 exemplar (plus ett än så länge okänt antal e-böcker).Nu finns boken som e-bok, med ett appendix som man kan ladda ner. Du som bara har tillgång till de tre första upplagorna saknar mängder av nya fakta! Boken är uppdaterad med flera hundra nya referenser, exempelvis ca 110 referenser om biokemi i stället för ca 35 i upplaga tre (1991), varav flera från år 2000. Du kan vara säker på att mycket av det allra senaste inom vetenskapen kommer med! Mycket fakta även för forskaren på sitt respektive område! Ca 320 sidor.

1. Kreationism mot bättre vetande

        Mats Molén: Mot bättre vetande?

2. Svar till Mats Molén

        Mats Molén: Svar till Åke Johansson

3.
Replik till Mats Molén

        Mats Molén: Replik till Åke Johansson

4. Ytterligare en replik till Mats Molén

        Mats Molén: Slutreplik till Åke Johansson

Åke Johansson anser inte att Moléns slutreplik innehåller något substantiellt nytt och avstår därför från att svara.


Per Kornhall (doktor i systematisk botanik)

Evolutionens gräns?


Dan Larhammar (professor i molekylär cellbiologi)

Granskning av Vårt ursprung?

Information om boken från matsmolen.se: ”Om universums, jordens och livets uppkomst samt historia av Mats Molén. Såld i 15 300 exemplar (plus ett än så länge okänt antal e-böcker).Nu finns boken som e-bok, med ett appendix som man kan ladda ner. Du som bara har tillgång till de tre första upplagorna saknar mängder av nya fakta! Boken är uppdaterad med flera hundra nya referenser, exempelvis ca 110 referenser om biokemi i stället för ca 35 i upplaga tre (1991), varav flera från år 2000. Du kan vara säker på att mycket av det allra senaste inom vetenskapen kommer med! Mycket fakta även för forskaren på sitt respektive område! Ca 320 sidor.”

1. Mats Moléns missförstånd

2. Missförstånd och lögner

       
Mats Molén: Missförstånd och lögner?

3. Felaktiga och inaktuella citeringar

       
Mats Molén: Slutreplik till Dan Larhammar

4. Nya lögner och fler vilseledande citeringar

        Anders Gärdeborn: Replik från Genesis

5. Kreationismens vetenskapsfientlighet

       Tommy Lindén: Replik från XP Media

6. Svar till Tommy Lindén

       Tommy Lindén: Replik nr 2 från XP Media

7. Svar till Tommy Lindén: Om ansvaret att inte vilseleda

8. Rudimentära organ

9. Sammanfattning av kritiken mot Vårt ursprung?

       Mats Molén: Propagandistisk nidbild som en del vill tro på

Debatt om Göran Schmidts insändare i Biologen nr 3/2002

        Göran Schmidt: I huvudet på en kreationist

1. Svar på Göran Schmidts insändare i Biologen

        Göran Schmidt: Svar på Dan Larhammars första replik

2. Schmidts evolutionskritik är pseudovetenskaplig

        Göran Schmidt: Svar på Dan Larhammars andra replik

3. Schmidt har grovt missföstått evolutionen

        Göran Schmidt: Evolutionistens blind fläck

Debatt om Sture Blombergs inlägg på Newsmill 2009-02-09

        Sture Blomberg: Evolutionsteorin får allt svagare stöd ju mer vi vet om universum

1. Pseudovetenskaplig evolutionskritik

        Sture Blomberg: Öppet och fördomsfritt samtal om evolutionen behövs

2. Evolutionen har inte ägt rum och Pippi Långstrump skrevs av Shakespeare

Debatt om Per Landgrens (kd) riksdagsmotion

1. Riksdagsledamot i kd vilseleder om evolutionen

       Per Landgren:  Dagens vetenskap kommer också att omprövas

2. Larhammar svarar Landgren

Granskning av intelligent design

1. Molekylärgenetiska evidens för evolutionen

2. Bedövande okunnighet om evolutionen

3. Förvillande om intelligent design

4. Darwins Om arternas uppkomst – grunden för vår insikt om oss själva


Tomas Lindblad (vetenskapsjournalist) – http://tomaslindblad.se/

1. Evolution – så funkar det

2. Generna – ritningarna till allt levande

3. Hur gick det till?

4. Modern evolutionsforskning

Pekka Standroth (skeptisk bloggare)

Molekylärbiologiska argument för evolutionsteorin


Staffan Ulfstrand (professor emeritus i ekologisk zoologi)

Vad nytta gör en halv vinge?